Гаранция

Гаранция на производителя

 • Гаранцията е валидна само при спазване на условията на транспортиране, съхранение, монтаж и експлоатация.
 • Гаранционният срок на експлоатация е 1 година от датата на въвеждане на вратата в експлоатация.
 • Гарантиран срок на годност за съхранение е една година от датата на производство на крилото за вратата.

Долуописаните събития се признават като гаранция единствено при правилна експлоатация на стоката, както и при спазване на инструкцията за монтаж:

 • Промяна на геометрични параметри.
 • Увреждане на структурата.
 • В случай на пукнатини и белене на фурнир в облицованата ширина повече от 1 мм.

Случаят не е признат като гаранция и води до прекратяване на гаранцията:

 • Когато повредата има  механичен характер или се е появила в резултат на механично действие.
 • Извършване на промени в конструкцията  на продукта (намаляване на ширината или височината).
 • В случай на нарушаване на технологичния процес на вътрешно обзавеждане.
 • Увреждане на вратата, поради неправилно съхранение, складиране, монтаж, експлоатация, както и по време на съхранение на врата при условия на преки валежи, слънчева светлина, попадане под въздействието на вода или агресивна среда.
 • Фурнирът е естествен дървесен материал, има неравна текстура, цвят, наличие на леки неравности и  тези негови характеристики не се приемат за дефект. Допуска се отклонение на цветовия тон на готовия продукт от показания образец в рамките на естестените дървесни тонове и нюанси на структурата, както и в рамките на допустимото отклонение в материала за лакиране при различните партиди.
 • Претенции за текстура, цвят, тон не се приемат след монтажа.
 • Претенции за дефект на крилото на врати, на елементи на касата и первази не се приемат по време на самия монтаж.

Интериорни врати, предназначени за използване в жилищни и офис сгради.
За да се избегне деформация крилата трябва да се съхраняват в хоризонтално положение върху твърди палети на сухо и проветриво място. Преместването на крилото на вратата се извършва само в повдигнато положение или чрез механично устройство.

Вратите трябва да бъдат защитени от пряка слънчева светлина, от високи температури и висока влажност.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ:

- Крилото на врата да се използва във вътрешни помещения с влажност не по-голяма от 65% при температура от + 15 °С до 30 °С.

- Експлоатацията е възможно само във вертикално положение.

- При поддръжка на вратата не се препоръчва ползването на почистващи препарати със съдържание на абразивни материали и агресивни химически вещества, както и разтворители. Препоръчва се използването само на неутрални средства за грижи за мебели от дърво според техните инструкции.

- Недопустимо е попадането на крилото под въздействието на препарати, съдържащи киселинна или алкална основа.

- Недопустимо е механично въздействие върху крилото, касата или первазите.

- Недопустимо е контакта им с горещи предмети, обливането с вода, продължителното им подлагане на пряка слънчева светлина, тъй като това може да доведе до нарушаване цялостта на покритието и промяна на цвета на фурнира.

- При ползването на вратите за санитарни помещения е необходимо да се осигури и тяхната достатъчна вентилация и проветрение,съответстващи на строителните норми.