Монтаж

Монтаж на фасадни плочи:

  • Монтирането на плочите не изисква предварителна подготовка на носещата повърхност. Самият процес на монтаж е достатъчно прост и достъпен за изпълнение собственоръчно, но при монтажа на термофасадата, трябва да се спазва определена технология и ред на извършване на работите:
  • Преди всичко трябва да се инсталира стартовата планка. Този профил се полага на нивото и здраво се закрепва на носещата повърхност.
  • След това на обратната страна на първата плоча от термофасадата в местата на бъдещото анкерно закрепване се нанася залепваща смес, така наричаните фарове (сигнали).
  • Плочата се коригира с помощта на нивото по вертикална и хоризонтална плоскост.
  • Аналогично се монтират всички панели от първия и следващите редове. При това с помощта на дълъг подравнител плочките се подравняват един друг в една плоскост.
  • Между всички плочки трябва да се оставя луфт – 2 мм. За целта се използват специални дистанционни вложки с формата на кръст.
  • При необходимост обрезките на плочите на термофасадата, например, при монтиране на материала около врата или прозорец, става с помощта на дисков трион с диамантена шайба.
  • След като залепващата смес «е дръпнала», започва следващият етап от монтажа на плочите собственоръчно: монтаж на крепежните анкери. Този процес се извършва по следния начин: Във всяка плоча са предвидени четири малки вдлъбнатини. На тези места се пробиват с перфоратор отвори за анкери. Използването на анкерно закрепване позволява здраво и сигурно да се държат плочите. Заслужава си да се отбележи, че един анкер има способността да издържа до 130 кг натоварване. След като е закрепена механично термофасадата, се отстраняват дистанционните вложки. След това идва ред на още един важен технологичен етап: Всички шевове и местата на закрепване внимателно се обработват с грунд. След това монтажните отвори се запушват с еднокомпонентен еластичен фугоуплътнител на акрилна основа за външно приложение (Sikaflex  или подобен), бял или сив.. Шевовете между полифасадните плочи трябва да се херметизират. За тези цели най-добре е да се използват херметици. Те са удобни за използване собственоръчно и имат добра еластичност, позволяваща да се компенсират температурните разширения на облицовъчния материал.